26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Dějiny obce

Dějiny obce

  • 201 obyvatel
  • 596 m n.m.
  • 1349 první písemná zmínka
  • PSČ 588 66

Služby: obchod, pošta, autobus

Česky Roseč ( 1880 ), Rozseč (1922), německy Frauendorf, Rosetz (1724), Rosetsch (1939). V letech 1850 – 1867 byly osadou Roseče Svojkovice. V letech 1986 – 1990 byla obec součástí Nové Říše. Od roku 1949 byla v okrese Třešť, od roku 1960 v okrese Jihlava, od roku 2002 v kraji Vysočina. Součástí obce je osada Familky a V Zahradách.

Roku 1678 zde bylo 11 láníků, 11 půlláníků a 2 domkaři bez polí. V roce 1880 měla obec v 71 domech 43 obyvatel, v roce 1900 v 70 domech 376 obyvatel, v roce 1930 v 89 domech 391 obyvatel, v roce 1950 v 79 domech 312 obyvatel. V roce 1981 zde bylo 222 obyvatel.

Obcí prochází silnice ze Svojkovic do Bohuslavic. Protéká zde Otvrňský potok, napájející několik rybníčků.

Obec bývala samostatným statkem. Roku 1349 je uváděn Mikuláš z Kynic, který přenechal veškeré zboží, které měl v Rozseči, své ženě Kateřině. V roce 1567 měl svůj majetek v Rozseči i novoříšský klášter, tehdy ještě ženský, protože téhož roku pohnal Jan Jindrák ze Štěpkova probošta Kašpara, který odmítl použít své poddané jako svědky. Roku 1610 prodala Judita z Gersdorgu, vdova po Janu Venclíkovi z Vrchovišť, rozsečský dvůr s 12 sedláky a Svoj kovice za 5400 zlatých Krištofu Řičanskému z Červeného Hrádku. Ten přišel o Rozseč, protože byl roku 1619 člen direktoria a jeho přísedící a jihlavský zemský hejtman. Měl být roku 1623 sťat na Špilberku. Nakonec byl omilostněn a později mu byl prominut i doživotní trest a byl ze Špilberku propuštěn.

Rozsečským dvorem byl odškodněn za vlečené náklady generál Hanibal ze Schaumburku, která ho přepustil Ferdinandu Mokrovi z Lichtenegu. Od něj koupil Rozseč i s pustými Svojkovicemi roku 1627 novoříšský klášter.

V obci byla tvrz a svobodný dvůr, mezi něž byla obec rozdělena. Hranicí byl potok, napájející návesní rybník. Potok dnes teče potrubím a místo rybníka je hřiště.

Tvrz s dvorem, zvaným Trupovským, stála v místě domu č. 8. V jeho východní partii jsou ještě patrné původní mohutné zdi a sklep. Nejstarším známým majitelem je roku 1398 Litvin Hlavnice ( Hlavně ) z Rozseče. Od roku 1406 patřila Janu Soltyšovi z Rožínky. V letech 1440 – 1460 je zde Václav z  Rozseče a Lesonic, který se po zakoupení Martínkova roku 1447 psal Martinkovský z Rozseče. V roce 1466 přijal Václav z Rozseče na svůj majetek do spolku Václava z Vydří a Erasma z Dlouhé Brtnice. V roce 1480 je připomínán Jiřík z Rozseče, o deset let později Petr z Rozseče. Jeho syn Matouš byl roku 1492 propuštěn králem Vladislavem z lenního svazku se 6 lány. Roku 1560 je uváděn David Udinek z Rozseče jako majitel tří usedlostí v Jihlávce. V průběhu druhé poloviny 16. století patřila Rozseč majitelům Krásonic. Roku 1595 prodal Volf Koňas z Vydří dvůr, tehdy zvaný Tomášovský, s domem ( býv. tvrz ), lesem a pěti rybníky svému písaři Petru Radkovskému za 700 zlatých. Roku 1750 k němu patřilo 105 mír polí, 4 míry pastvina, 1 míra zahrad, louky s výnosem 11 vozů sena, 17 mír lesa a rybník na 10 kop kaprů. Radkovským patřil do roku 1777. Dcera Jana Radkovského, provdaná za Jana Krčalu, zanechala dvůr synovi Janu Krčalovi, který roku 1822 rozdělil dvůr na dvě části. Původní č. 8 s bývalou tvrzí dostal syn Antonín a přilehlý dvůr, dnes č. 9, syn Josef. Oba prodali své domy roku 1828 Pavlu Vranickému za 8000 zlatých. V tomto statku byli zaměstnáni domkaři, žijící v osadě Familky. Dům č. 9 koupil později majitel hospody „U anděla“ Felcl, dům č. 8 koupili manželé Jan a Františka Karáskovi.

Svobodný dvůr, byl zřízen v druhé polovině 16. století. Stál v místě nynějšího domu č. 20, který od začátku patří rodině Novákově. Zřejmě své jméno obdrželi jako noví svobodníci v obci. Písemné doklady existují od roku 1589, kdy dvůr patřil Markovi Novákovi, který ho převzal po svém otci. Pouze krátce v letech 1698 - 1702 patřil dvůr Mikoláši Dvořákovi, synovi rozsečského rychtáře Ondřeje. Majitelé domu č. 20 z rodu Nováků bývali často rozsečskými rychtáři nebo radními. Původně dvůr asi zabíral i prostory sousedních domů č. 19 a 21. Měl pouze platební povinnost vůči novoříškému klášteru, ze které byl vyvázán roku 1900.

V letech 1963 – 1964 zde fungoval divadelní sbor, který sehrál divadelní hry „Hledá se hrdina“ a „Kořeny ve větru“. Školní děti sehrály divadelní hru „Zkoušky čerta Belínka“. Pak již nebyl o práci v divadle zájem.

Víceúčelový dům s hospodou, obchodem, kancelářemi družstva, MNV ( dnes Obecní úřad ) a divadelním sálem byl postaven v letech 1975 - 1981.

Rozsáhlý areál JZD, dnes Hospodářská společnost Rozseč s.r.o. byl postupně stavěn na severozápadní straně obce v letech 1982 – 1992.

Škola byla založena roku 1788. Do roku 1800 se vyučovalo v různých domech. Škola byla jednotřídní, roku 1874 byla rozšířena na dvoutřídní.

V roce 1885 byla postavena nová budova za 8000 zlatých. O tři roky později bylo zavedeno vyučování ženským pracím. Škola byla zrušena roku 1977. V roce 2005 byla prodána soukromníkovi. Děti jezdí do Nové Říše.

Dům č. 19 na návsi je pěknou ukázkou honosné venkovské fasády z konce 19. století.

Národní Jednota pro jihozápadní Moravu byla založena roku 1901, Omladina roku 1911, Hasičský sbor byl založen roku 1921, požární zbrojnici si postavil roku 1924. V roce 2001 byla opravena. Spolek Domovina byl založen roku 1924. Dnes pracuje pouze Sbor dobrovolných hasičů, jehož dorost se pravidelně zúčastňuje soutěží.

(R. Zejda)